DOWNLOAD

Dear Everyone!

Chào mừng mọi người đến với Vicivil.com. Để có thể tải file về được, bạn cần lưu ý như sau:
Welcome to Vicivil.com. To download the file on the blog then you need to know something:

Có 02 định dạng file/ Have two format files:

  • Download Free (Miễn phí)
  • Download Fee (Có phí)

DOWNLOAD FREE: (Miễn phí)

Bạn click vào vị trí như hình bên dưới, xuất hiện trong mỗi bài đăng của Blog.
You click to the location like as the below picture:

Và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới.
And following the below guideline:

DOWNLOAD FEE: (Có phí)

Bạn có 02 lựa chọn/ You have two options:

LỰA CHỌN 1/ OPTION 1:

Trả phí trực tiếp file mà bạn cần/ Payment fee for the file you need. CLICK HERE

LỰA CHỌN 2/ OPTION 2:

Đăng ký mua sách vừa ủng hộ kênh, vừa được share 03 FILE bảng tính mà bạn cần.
Register to buy Book and receive 03 file Spreadsheets for your needs. CLICK HERE

REVIEW BOOK:

Thank you all!