DOWNLOAD

Dear Everyone!

Chào mừng mọi người đến với Vicivil.com. Để có thể tải file về được, bạn cần lưu ý như sau:
Welcome to Vicivil.com. To download the file on the blog then you need to know something:

Có 02 định dạng file/ Have two format files:

  • Download Free (Miễn phí)
  • Download Fee (Có phí)

DOWNLOAD FREE: (Miễn phí)

Bạn click vào vị trí như hình bên dưới, xuất hiện trong mỗi bài đăng của Blog.
You click to the location like as the below picture:

Và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới.
And following the below guideline:

DOWNLOAD FEE: (Có phí)

Bạn có 02 lựa chọn/ You have two options:

LỰA CHỌN 1/ OPTION 1:

Trả phí trực tiếp file mà bạn cần/ Payment fee for the file you need. CLICK HERE

LỰA CHỌN 2/ OPTION 2:

Đăng ký mua sách vừa ủng hộ kênh, vừa được share file mà bạn cần.
Register to buy spreadsheet for you need. CLICK HERE

REVIEW BOOK:

Thank you all!